top of page
  • jacobstenswed

Deposition som säkerhet till hyresavtalet

Uppdaterat: 28 okt. 2021

Vi har i tidigare inlägg redogjort för säkerhet till det kommersiella hyresavtalet och vad en bankgaranti är, nu ska vi gå igenom en annan vanligt förekommande typ av säkerhet - deposition.


En deposition eller en depositionsavgift är en pant, i form av pengar, som betalas in när ett avtal sluts. För kommersiella hyresavtal är det mycket vanligt att en deposition krävs vid ingånget avtal. Grundtanken med deposition är enkel att förstå: hyresvärden vill få in ett belopp från den blivande hyresgästen inför inflyttning, som försäkring på att de skyldigheter hyresgästen åtagit sig genom hyresavtalet följs.


Det finns inget lagkrav på att en deposition ska finnas inte heller finns det någon reglering som säger hur stor den ska vara. En riktlinje är att deposition motsvarar 1-2 månadshyror men den kan vara betydligt större än så, särskilt är så fallet för kommersiella hyreslokaler. Detta gör att en deposition ofta uppgår till tiotusentals kronor, och ibland betydligt mer än så. När hyresvärden begär deposition ska den betalas in till hyresvärden innan hyrestiden startar och återbetalas till hyresgästen efter det att hyrestiden tagit slut, såvida utflyttsbesiktningen genomförts utan anmärkning och att det inte finns några andra skulder kopplat till hyresförhållandet. Många fastighetsägare kräver dessutom att hyresgästen efter utflytt själv bedriver en ansökan om återbetalning av depositionen.


Ett alternativ till En traditionell depositionsavgift är Rental Sense hyresgaranti. Detta är en försäkring som garanterar säkerhet för hyresvärden men samtidigt inte kräver en stor inbetalning från hyresgästen.

 

Rental Sense har utvecklat en enkel och kostnadseffektiv, heltäckande säkerhet för det kommersiella hyresavtal - utan kapitalupplåsning eller långdragna processer vilket gör den fördelaktig för både hyresgäst och hyresvärd. Rental Sense gör det möjligt att slippa depositionen som säkerhet och ersätter den istället med en förmånlig hyresgaranti som säkerhet. Kontakta oss för mer information457 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page