• Rental Sense

Säkerhet till hyresavtalet

Det är vanligt att en hyresvärd/fastighetsägare vill ha en form av säkerhet i hyresavtalet vid uthyrning av en kommersiell lokal. Bankgaranti, deposition och moderbolagsborgen har länge varit de tre alternativen en hyresgäst ges inför kontraktsskrivning och har sitt enkla syfte i att fastighetsägaren ska kunna säkerställa att hyresgästen fullgör sina skyldigheter enligt hyresavtalet.


Säkerheten kan avse alla förpliktelser som följer av hyresförhållandet, vilket omfattar både hyra och eventuella skadestånd.


Om säkerheten försämras under det löpande hyresförhållandet har hyresvärden rätt att kräva hyresgästen på en förbättrad säkerhet, eller att de ställer en helt ny säkerhet som garanterar skyldigheterna. Om inte hyresgästen gör det inom en månad från det att hyresvärden kräver det har hyresvärden rätt att säga upp avtalet.


Rental Sense erbjuder en smidig och kostnadseffektiv kreditförsäkring som helt och håller ersätter de missgynnsamma alternativen.