top of page
  • jacobstenswed

Ett bra kommersiellt hyresavtal för ditt företag

Med denna artikelserie hoppas vi kunna informera och inbringa nya insikter till vad som skapar ett bra och rättvist kommersiellt hyresavtal mellan hyresvärdar och hyresgäster (därmed en framgångsrik affärsrelation). I första delen (del 1 av 5) så kommer vi gå igenom hyresavtalets grundläggande komponenter och dess innebörd, som i sin tur kommer bena ut i några användbara tips och råd för att skapa ett förmånligt hyresavtal för både den kommersiella hyresvärden samt företagaren som hyr en lokal.


Hyresperiod och hyresbelopp

Det kanske mest kritiska i ett hyresavtal är hyresperioden och hyresbeloppet. Hyresperioden kan variera allt i från korttidskontrakt (vanligtvis mellan 3-12 månader) upp till 10+ år. Korttidskontrakt erbjuds bland annat av s.k. “co-working” aktörer som hyr ut enskilda arbetsplatser till små/ medelstora kontorsrum, och oftare till en högre kostnad per kvadratmeter än de "traditionella hyreskontrakten" som vanligtvis har en hyreslängd på 3-5 år, men kan sträcka sig upp till 7-10 år beroende på storleken på lokalen och investeringskostnaden för att anpassa lokalen till hyresgästens specifika behov (s.k. hyresgästanpassning).

Hyresbeloppet är den summa som hyresgästen betalar för att få hyra lokalen, denna betalas antingen per månad, kvartal, halvår eller helår. Vanligast är månatlig eller kvartalsvis hyresbetalning.


Ett nyckeltal som är vanligt använt när det kommer till hyreskostnad (eller hyresintäkt för hyresvärden); kronor per kvadratmeter och år (eller kr/kvm & år). Detta används i olika finansiella beräkningar och jämförelser för fastighetsbolagen - men utgör också en bra jämförelse för er som företagare när ni kollar och jämför lokaler.


Ansvarsfördelning

I ett kommersiellt hyresavtal bör man tydligt definiera ansvarsfördelningen mellan er som fastighetsvärd och er som hyresgäst gällande underhåll, reparationer, försäkringar och eventuella förbättringar av lokalen. Det är viktigt att båda hyresparterna är införstådda i ansvarsfördelningen i det som avtals för att undvika onödiga och kostsamma tvister och oklarheter i senare skede.


Hyreshöjning, förlängning och uppsägning

Hyreskontraktet bör avtala eventuella hyreshöjningar relevanta under den avtalade tiden, och vilka höjningar som kan komma att ske vid förlängning av avtalet. Samt vad som regleras vid eventuell uppsägning (om möjligt innan avtalstiden har löpt ut). Utöver det så bör bägge parter vara överens om förlängningstiden som träder i kraft om man inte säger upp hyresavtalet X (oftast 6-9 månader innan avtalets ordinarie utgångsdatum).


Sammanfattningsvis är ett kommersiellt hyreskontrakt en viktig juridisk överenskommelse som reglerar hyresavtalet och affärsrelationen mellan er som fastighetsvärd och er som hyresgäst. Vi vill förtydliga att det är en affärsrelation som oftast har en ömsesidig vinning när ni är bemötandes och förståendes av den andres situation. Det resulterar ofta i en smidig och framgångsrik uthyrningsupplevelse.


I vår nästa artikel diskuterar vi tips och råd för hur fastighetsvärdar gynnas av rättvisa och attraktiva hyresavtal. Är n i hyresvärd eller hyresgäst, och har frågor/ vill få tips eller råd i hur ni kan få till ett bättre hyresavtal? Låt oss ha ett givande samtal - hör av er!


20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page