top of page
  • jacobstenswed

Konkursstatistik Q1 2023

Inlägget är den första delen av en serie inlägg där vi redovisar färsk konkursstatistik. Detta gör vi för att upplysa fastighetsvärdar om risker kopplat till deras kommersiella hyresportfölj. Fortsättningsvis kommer vi att rapportera konkursstatistik kvartalsvis.


Lågkonjunkturen har börjat ge sig tillkänna i Sverige. Konkurserna ökade med 28 procent första kvartalet 2023 jämfört med föregående år enligt Creditsafes konkursstatistik för svenska aktiebolag. Totalt gick 1 730 bolag i konkurs jämfört med 1 355 samma period föregående år.


Creditsafe delar upp statistiken i 17 olika branscher och i mars visade alla ett ökat antal konkurser vilket visar att lågkonjunkturen börjar slå brett i ekonomin. Störst ökning sett till antal konkurser har den sedan tidigare hårt drabbade detaljhandeln med en ökning från 132 till 186 konkurser (41 procent) under första kvartalet. Andra hårt drabbade branscher är åkeribranschen som dubblat antalet konkurser samt byggnadssnickeri som ökat med 73 procent.


Samtidigt startades 4 249 nya aktiebolag under mars månad vilket är en minskning med 28 procent mot mars föregående år. Totalt finns 743 000 verksamma aktiebolag i Sverige. Omräknat till årstakt innebär första kvartalets konkurser 2023 på en årlig konkursfrekvens av svenska aktiebolag på drygt 0,9 procent.


Är du fastighetsvärd och vill veta vilka risker som finns i ert bestånd? Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om hur ni säkrar era hyresintäkter. Kontakt@rentalsense.se.


Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/creditsafe/pressreleases/konkurserna-oekar-28-procent-foersta-kvartalet-uppgaang-i-alla-branscher-3243947

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page