Personuppgiftspolicy

Det här är vår personuppgiftspolicy. Den talar om för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och varför vi gör det. Policyn gäller då vi, Rental Sense AB, org. nr. 559239-0271, med registrerad adress Fridhemsgatan 62, 112 46 Stockholm ("Rental Sense"), tillhandahåller försäkringstjänster till dig genom vår web.
 

När du använder tjänsten och interagerar med oss delar du samtidigt personlig information. Vi använder den informationen för att tillhandahålla dig försäkring, men också för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

När vi säger personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. För oss är det viktigt att det är tydligt för dig vilka uppgifter vi samlar in, och hur vi använder dem. Därför innehåller den här policyn detaljerad information om allt som har med behandlingen av dina uppgifter att göra. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallat GDPR), annan tillämplig lagstiftning och föreskrifter från olika myndigheter. Alla uppdateringar som rör behandlingen av dina personuppgifter meddelas på vår hemsida.
 

Din integritet är viktig för oss. Därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina uppgifter och hantera din information försiktigt och varsamt.

Personuppgifterna vi tar in

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig. Informationen här nedanför anger exempel på information vi kan komma att behandla. Informationen behöver inte gälla för dig, utan är exempel på typer av informationen vi kan behandla om våra användare.
 


Allmän information
 

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell användare, för att ge dig bättre service genom Rental Sense kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av tjänster.

Personlig information du delar med oss

Namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer, adress och fastighetsbeteckning, antal anställda och uppgifter om lokalen.

Cookies

Vi samlar in information med hjälp av teknologi genom exempelvis cookies. För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy.