Förköpsinformation

Denna förköpsinformation är information som vi som försäkringsförmedlare enligt lag (2018:1219) om Försäkringsdistribution ska lämna till dig som Kund innan försäkringsavtal ingås.

 

Rental Sense AB är försäkringsförmedlare och står under tillsyn av Finansinspektionen. Detta innebär att Finansinspektionen utövar tillsyn över att Rental Sense AB uppfyller alla legala krav för att få bedriva försäkringsförmedling. Rental Sense adress är Fridhemsgatan 62, 112 46  STOCKHOLM, tel. 072-203 33 20.

 

Rental Sense AB är även registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.

 

Skadeförsäkringar

Rental Sense tillstånd innebär att vi får förmedla följande försäkringar i samtliga skadeförsäkringsklasser.

 

Ansvarsförsäkring

Rental Sense har i egenskap av försäkringsförmedlare en ansvarsförsäkring hos Nordeuropa, som täcker ekonomiska skador som orsakats. Har du ekonomiska anspråk ber vi dig att kontakta oss - så hjälper vi er med en skadeanmälan till vårt försäkringsbolag.

 

Ersättning/provision
När Rental Sense förmedlar försäkringar får vi ersättning från försäkringsgivaren, all ersättning beräknas per försäkring. Ersättningen som Rental Sense erhåller från försäkringsgivaren ska täcka kostnader för försäljning, marknadsföring, administration, logistik och distribution samt kundservice.

 

Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål mot Rental Sense rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta oss, så försöker vi lösa ärendet tillsammans. Under fliken ”kontakta oss” finns även kontaktuppgifter till vår klagomålsansvariga.

 

Tvist och behörig domstol
För förmedlingen gäller svensk lag. Vid tvist har Kund möjlighet att väcka talan mot försäkringsförmedlaren vid allmän domstol.

 

Kontaktuppgifter relevanta myndigheter:

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00www.fi.sefinansinspektionen@fi.se
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00www.bolagsverket.sebolagsverket@bolagsverket.se