top of page
Modern kommersiell byggnad

En enklare säkerhet till det kommersiella hyresavtalet

Hyr er lokal utan att låsa upp betydande belopp i deposition eller bankgaranti.

Rental Sense gör det möjligt för företag att hyra en lokal utan att behöva låsa upp betydande belopp i en deposition eller bankgaranti.

Vad erbjuder Rental Sense?

När du ska hyra en lokal kräver fastighetsvärden vanligtvis att du ställer upp med en säkerhet i form av deposition eller bankgaranti.

Problemet

Att hyra lokal

Rental Sense är lösningen som ersätter kapitalbindande säkerheter så som deposition och bankgaranti. Istället betalar ni en låg försäkringspremie.

Lösningen

Hyresgaranti

Glöm inte att säkerhetens belopp ofta är förhandlingsbart, så vi rekommenderar att alltid ta upp dialogen med fastighetsvärden.

Tips!

Att tänka på

Du som hyresgäst fyller i vårt kontaktformulär med de uppgifter du har.

1. Ansökan

Vi utvärderar dina möjligheter till hyresgaranti och aktuella försäkringsbolag gör en riskbedömning av ditt företag.

2. Bedömning

Inom en vecka återkommer vi till dig med en eller flera offerter som du får ta ställning till.

3. Offert

Efter att du godkänt en offert skickar försäkringsbolaget ut försäkringsavtalet till dig och faktureringen börjar.

Klart!

Hur går det till?

Hyr en lokal utan deposition eller bankgaranti

Varför Rental Sense?

Kapitaleffektivt

Slipp binda kapital i deposition eller bankgaranti och betala istället en låg försäkringspremie. På så sätt kan du utnyttja företagets kapital till viktigare saker!

Smidigt

Rental Sense sköter allt det administrativa arbetet åt dig, så att du kan fokusera på det du gör bäst i din verksamhet. Det enda du behöver göra är att fylla i vårt kontaktformulär.

Prisvärt

Din hyresgaranti prissätts utifrån risken för företag att hamna i obestånd i din bransch som helhet, och inte den rådande kostnaden för kapital. Detta kan innebära stora kostnadsbesparingar för dig som företagare.

Få ditt pris! 

Fyll i vårt formulär och  se hur mycket du kan spara med oss! Vi återkommer till dig inom en vecka med färdiga offerterbjudanden att ta ställning till.

Varför Rental Sense?

Processen

När en av dina hyresgäster ansökt om hyresgaranti kontaktas du för ett godkännande. Här får du ta del av aktuella försäkringsvillkor.

 

Efter att du lämnat ditt godkännande och hyresgästen tecknat sin hyresgaranti skickas ett försäkringsbrev ut till dig och hyresgästen. I detta brev anges vilket hyresavtal försäkringen gäller och att du som hyresvärd står som försäkrad.

Fördelar

Med Rental Sense kan du glömma allt arbete med depositioner och bankgarantier, men ändå känna dig trygg om problem skulle uppstå. Vi sköter all administration av säkerheter för ditt hyresobjekt, och det enda du behöver göra är att godkänna avtalet och luta dig tillbaka!

 

Vår hyresgaranti är helt kostnadsfri för dig som hyresvärd och kan dessutom hjälpa dig att locka fler hyresgäster till din fastighet.

Vid ett försäkringsärende

Om en hyresgäst hamnar på obestånd och inte kan betala sin hyra så gör du som hyresvärd en skriftlig skadeanmälan till aktuellt försäkringsbolag. I skadeanmälan anger du skadeanspråk och bifogar dokument som styrker skadeanspråket. 

Vid utbetalning från försäkringsbolaget tar de även över rätten att kräva ersättning från hyresgästen (regressrätt).

Hyresvärd

Vad behöver jag veta som hyresvärd? Hur går processen till? Varför ska jag samarbeta med Rental Sense?

En billigare lokal utan att låsa kapital i bankgaranti eller deposition

Den enkla Hyresgarantin


Att för första - eller för andra, tredje eller fjärde - gången hyra lokal borde inte kantas av krångel. Det ska vara fundamentet i någonting nytt och fantastiskt.

De traditionella säkerheterna bankgaranti, deposition och moderbolagsborgen har är därmed inte existensberättigade i ett samhälle som vill främja tillväxt och utveckling.


Detta är den enkla anledningen till varför vi startade Rental Sense - den enkla hyresgarantin.Vår vision


Att ta hyresprocessen in i framtiden genom försäkringsprodukter för en enklare och mer flexibel kommersiell hyresmarknad.

Idén bakom Rental Sense

Idén

RENTAL SENSE

Möt teamet

CEO

Jacob Stenswed

Tidigare projektingenjör på Oscar Properties och Advocera projekt. Jacob har en civilingenjör i fastighets- och byggförvaltning vid Kungliga tekniska högskolan.

COO

Robin Einarsson

Examen från Lunds universitet med en kandidatexamen i ekonomi och tjänstehantering. Fem års arbetserfarenhet relaterad till bank & finans.

CRO

Fredrik Svahn

Över 10 års erfarenhet som aktuarie. Fredrik har en doktorsexamen i mekanik och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga tekniska högskolan.

bottom of page